Бvх ангилал

Гэр> Бүтээгдэхүүн

Бүх машинууд

Хүмүүст чиглэсэн итгэл үнэмшил, хүн ба байгаль хоёрын эв найртай зэрэгцэн орших үзэл баримтлалд үндэслэн KEPUNI нь гагнуурын технологийн шинэчлэлд хөрөнгө оруулалт хийсэн. Түүний гагнуурын тоног төхөөрөмж нь хүн болон байгаль орчинд учруулах хор хөнөөлийг эрс багасгаж, түүнийг дагаад ажиллах чадвар нь сайжирч, жирийн ажилчид гагнуурын арга техникийг хурдан сурах боломжтой болсон.

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Халуун ангилал